GÜMRÜK HİZMETLERİ

- Transit işlemleri

- Posta Gümrüğü işlemleri

- Akaryakıt ve Kumanya ile ilgili işlemler

- Tasfiye edilecek eşyaya ilişkin işlemler

- Geri Gelen Eşya işlemleri

- Sınır Ticareti işlemleri